POTATO RESEARCH SYMPOSIUM
AARTAPPEL NAVORSING SIMPOSIUM

Inligting/ Information

Fienie Niederwieser Bestuurder: Navorsing & Ontwikkeling, Manager: Research & Development Aartappels Suid-Afrika Potatoes South Africa
AARTAPPELNAVORSINGSIMPOSIUM 2017 Die jaarlikse simposium word gehou by Klub Mykonos in Langebaan aan die Weskus vanaf 25 tot 26 Julie 2017. Na verwagting sal 160–180 aartappelprodusente, navor-sers, studente, verteenwoordigers van insetverskaffers, en personeel van Aartappels Suid-Afrika, Aartappelser-tifiseringsdiens en Aartappellaboratoriumdienste en ander die simposium bywoon om eerstehands te hoor watter vordering gemaak word met navorsing wat deur die aartappelbedryf befonds word. Die plaas besoek op 27 Julie bied u die geleendheid om meer te wete te kom oor aartappelproduksie in die Sandveld. Kom geniet ook die geleentheid om kennis uit te ruil en met navorsers te gesels. Soos vorige jare sal ons die eerste aand informeel kuier terwyl die Bayer Prysuitdelingsaand ietwat meer formeel gaan wees.
POTATO RESEARCH SYMPOSIUM 2017 The annual symposium will be held at Club Mykonos in Langebaan on the West Coast from 25 to 26 July, 2017. Approximately 160–180 potato producers, researchers, students, representatives of input suppliers, personnel of Potatoes South Africa, Potato Certification Service and Potato Laboratory Service and others will attend the Symposium to learn what progress is made with research funded by the potato industry. The farm visit on July 27, will give an overview of potato production in the Sandveld. The symposium also offers the opportunity to exchange knowledge and for discussions with researchers. As in previous years, the first evening will be an informal event, whereas the Bayer Prize Giving will be a little more formal.

Registrasies/ Registrations

REGISTRASIES IS GESLUIT
Registrasiefooi voor 31 Mei is
R2 200.00 per persoon (verblyf uitgesluit).
Laat registrasie (01 Junie - 3 Julie 2017) is
R2 700.00 per persoon (verblyf uitgesluit). Plaasbesoek: R100.00 per persoon
REGISTRATIONS IS CLOSED
Registration before May 31 is R2 200.00 per person (accommodation excluded).
Late registration (01 June - 3 July 2017) is
R2 700.00 per person (accommodation excluded).

Gassprekers/ Invited Speakers

 • Connector.

  Dr Denise Altenbach

  Dr Denise Altenbach (Scientific Director by Bioreba, Switzerland) is ‘n kenner van die Elisa toets wat plaaslik gebruik word vir virustoetsing.

 • Connector.

  Mnr Chris Barnard

  Mnr Chris Barnard (Fertigation Academy) is ‘n besproeings navorser en konsultant met internasionale ervaring.

 • Connector.

  Dr Denise Altenbach

  Dr Denise Altenbach (Scientific Director at Bioreba, Switzerland)
  is an expert on the Elisa tests that
  is used locally to test for virus.

 • Connector.

  Mnr Chris Barnard

  Mnr Chris Barnard (Fertigation Academy) is an irrigation scientist and consultant with international experience.

Besoek aan die Sandveld/
Visit to the Sandveld

Die bus vertrek vroegoggend vanaf Klub Mykonos. Ons sal ontbyt nuttig in die Sandveld voordat ons weer vertrek om een of twee plase te besoek. Tydens ontbyt sal Sandvelders vertel wat in hul omgewing aangaan en wat die geleendhede en uitdagings vir aartappelproduksie in die Sandveld is. Die bus ry na die besoek direk na die lughawe en ons behoort teen 16:00 daar te wees.
The bus leaves early in the morning from Club Mykonos. We will enjoy breakfast in the Sandveld before one or two farms will be visited. During breakfast, Sandvelders will tell us more about their world and the opportunities and challenges of potato production in the Sandveld. After the farm visit, the bus will leave directly to the airport and should arrive there at 16:00.

Bayer Informele Funksie /
Bayer Informal Function

Bayer Informele Funksie Aandete by die Plaaskombuis Dinsdag-aand, bied geleentheid om informeel te kuier en dalk vroeg in te kruip na ‘n baie lang dag.
Bayer Informal Function Dinner at the Plaaskombuis on Tuesday evening offers the opportunity to network informally and perhaps enjoy an early evening after a very long day

Bayer Prysuitdelingsaand /
Bayer Prize Giving Evening

Tydens die Bayer Prysuitdelingsaand word pryse toegeken vir die beste aanbiedings (navorser, werkgroep en student) asook beste bywoning deur ’n streek. Daarna kuier ons lekker tot laat.
During the Bayer Prize Giving Evening, prizes are awarded for best presentations by researchers, work groups and students, as well as the region best presented. Thereafter we relax until late.

Besonderhede/ Details

Vir enige navrae of meer inligting, skakel Lethea Louw
For any enquiries or more information please contact Lethea Louw
 • Connector.

  Kantoor/ Office

  086 1761201

 • Connector.

  Selfoon/ Cellphone

  083 288 7640

 • Connector.

  E-pos/ Email

  lethea@first-choice.co.za

 • Connector.

  Date

  25-26 JULY 2016

 • Connector.

  Location

  Mykonos
  Access Road
  Langebaan, Western Cape
  South Africa

Akkommodasie/ Accommodation

Kies asb die akkommodasie tipe van u keuse. First Choice Conferences & Events sal akkommodasie vir u bespreek. Klub Mykonos is bespreek onder BLOK bespreking deur First Choice Conferences & Events.
Please choose the accommodation option of your choice. First Choice & Events will make your accommodation reservation on your behalf. Club Mykonos is reserved under BLOCK reservation by First Choice Conferences & Events.
Club Mykonos, Langebaan
Club Mykonos
Club Mykonos, Langebaan